Stereoskopický mikroskop umožňuje pohled z jiných úhlů

Moderní mikroskopy poskytují stále nové možnosti. Nejenom, že můžete pozorovat libovolné vzorky upravené řezem, ale nyní vám stereoskopický mikroskop umožňuje pozorovat vzorky prostorově. Nemusíte dokonce provádět ani žádné dodatečné úpravy. Tím se kvalita a úspora času pozorování zvyšuje. Mikroskop vyžaduje také potřebnou údržbu, která by měla být pravidelná a pečlivá. Je důležité být při čištění trpělivý, abyste nepoškodili optiku.

První pokusy o výrobu mikroskopu začaly již v 16. Století. Postupně pak vznikala stále kvalitnější optická zařízení, která se vyvinula až do dnešní podoby. Existují mimo jiné také školní mikroskopy, které jsou součástí klasické výuky biologie na základních školách. Děti tak mohou lépe pochopit učební výklad na příkladu z praktického pozorování vzorků místo učení se složitých nákresů, které jsou hůře pochopitelné.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Stereoskopický mikroskop umožňuje pohled z jiných úhlů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: alell1