Blažené rozpoznání sebe sama, nepříjemné deprese a krátkodobé krize středního věku léčí řízený koučink

Rozmanité strachy už v životě potkaly každého. Může se jednat například o strach o příbuzenstvo, patří sem strach o svůj zdravotní stav zdraví, prožitek nemoci, různorodé deprese, ale i krize středního věku. Častokrát jsou tyto stavy medikovány, radí se s psychology, zvykají si na návyky, prchají před realitou, vztekají se, nedají se vydýchat, případně se sebepoškozují. Nic z uvedeného nekončí dobře. Máme řešení, stojící na principech uvědomění si vlastní síly, porozumění sám sobě, veškerých osobních možností, nakonec umožní každému být znovu sám sebou.

Zájemci o osobní růst si můžou vybrat některý z programů Moje síla. Během koučinku Moje síla si všichni klienti pozvednou psychickou a fyzickou kondici, která se stane pilířem pro zlepšenou odolnost vůči životním nástrahám, osudovým zádrhelům, přemůžou strachy, při tom objeví cestu, jak se nenechat využívat okolím a zároveň působit přirozeně. Účinný koučink je stavebním pilířem k nalezení reálné osobnosti, která zvládne dávání i přijímání, ponaučení nalezne i v nezdaru, dokáže překonat krize středního věku, zdolá deprese, vzepře se závislostem, bude empatický, prožije si své sny a přání, užije si pocit štěstí a hlavně se dokáže veselit každé ráno.

Z nabízených programů Moje Síla si každý zájemce může vybrat optimální kurz podle svých potřeb. Roční programy jsou připraveny pro účastníky, kteří na rozvoji svojí síly chtějí pracovat systematicky s viditelným posunem v krátkém čase. Například průběžné programy mají úlohu primární ochutnávce a obeznámení se s lekcemi. Do všech pobytových programů Moje síla jsou zahrnuty jednorázové intenzivní lekce. Na osobním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracuje koučink Moje síla.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Blažené rozpoznání sebe sama, nepříjemné deprese a krátkodobé krize středního věku léčí řízený koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR