Ozkoušejte Dignus online informační systém pro školky, je zužitkovatelný jak v MŠ, tak jeslích nebo dětských skupinách

Společnost Dignus.cz vytvořila žádaný docházkový modul pro svěřené děti a vlastní zaměstnance. Výtečný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je pohodlný pro uživatele, vyznačuje se vysokým stupněm ochrany. Informační systém školky je uživatelsky přístupný zaměstnavatelům, pro rodiče svěřených dětí i pro nadřízené v mateřské školce, při výchově svěřených děcek pomáhá k dobré kooperaci mezi rodiči a vychovateli. Dignus je propracovaný modul, který dovede podávat informace rodičům, můžou se do něj umísťovat novinky, fotografie, můžou se do systému ukládat také fakturační materiály. Také se díky prověřenému, ale uživatelsky pochopitelnému modulu může lehce vypočítat školné z podkladů o docházce dětí. Pro zaměstnance školních zařízení je informační systém školky přehledný například ve správě a evidenci a žádankách o dovolenou. Pro management se zde vypracovávají statistiky a sestavy.

Provozovatel školky si musí průběžně evidovat docházku, proto je musí zavést registrace svěřených děti. Propracovaný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje nutnost mít elektronickou registraci dětské docházky dětí s čipy nebo kartami. Dignus zlehčuje administrativní úkony zaměstnanců, k tomu zjednoduší veškerou registraci provozu MŠ, dětské skupiny neboči například jeslí. Správce modulu Dignus před ostrým spuštěním program představí konkrétním zaměstnancům školního zařízení, vyřeší se pochopitelné primární potíže, otázky budou zodpovězeny.

Modulu Dignus porozumí i ti vychovatelé, kteří lépe ovládají vzdělávání dětí než administrativu. Program zjednodušuje administrativu na minimum. Jednotlivé programy se v zašifrované úpravě předkládají školním zařízením nebo skupinám na míru, správa programu je tak zajištěna před vniknutím nepravých osob.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Ozkoušejte Dignus online informační systém pro školky, je zužitkovatelný jak v MŠ, tak jeslích nebo dětských skupinách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR