Factoring jako prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je smluvně sjednané průběžné odkupování pohledávek, obyčejně se splatností do 180 dnů, firmou věnující se  faktoringu . Dodavatelé zboží anebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato faktoringová společnost je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele rizika a běžně vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring – výhody pro vaši společnost

Díky  faktoringu  lze s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím také konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Nepřekvapí vás pak rovněž sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností firmou zabývající se právě factoringem. Splatnost faktur pak mohou představovat 2 týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je krátkodobá pohledávka odběratelem uhrazena faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se pak využívá zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko – popis

U bezregresního  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na určitou pojišťovnu, a právě kvůli tomu bývá označováno jako factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  se využívá také v případě dodávek dosud neověřeným odběratelům, nebo do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring jako prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR