Spolehlivá diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.

S bezpečnou jistotou bezzávadového provozu podnik ELDIAG, s. r. o., zajišťuje kompletní služby, kam se počítá í diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. V této oblasti jsou i výkonové a měřící transformátory, transformátory, dále kondenzátorové průchodky, nebo vazební kondenzátory, alternátory veškerých napěťových hladin a výkonů a vnitřní elektromotory. Společnost ELDIAG se soustředí také na diagnostická měření, z jejichž výsledků se mohou vydedukovat určitá opatření pro bezporuchový chod.

Jistá, úplná i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením společnosti ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje změření izolačního odporu, rovněž i kapacity, průrazného napětí, dále obsah vody, číslo kyselosti, ztrátového činitel nebo rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko, jisté měření převodů, kontrolují se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, dělá se úplný rozbor obsahující plynovou chromatografii. Uskutečňuje se diagnostika transformátoru VN VVN, citlivé a spolehlivé kontrolování kondenzátorových průchodek, přesná diagnostika přístrojových traf, tlumivky a kondenzátory nevyjímaje.

Nabízíme měření systémem izolační olej-papír

Provozní měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se provádí měřením systému izolační olej-papír. Prověřený systém nahlíží na měření a zhodnocení izolačních vlastností, přesnou diagnostiku napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivé měření a posouzení kvality, jakou má izolační olej. Dobrý izolační olej je rozpoznatelný podle doby jeho užívání ve stroji, což můžeme jednoduše zkontrolovat testy na principu navýšením účinnosti faktorů způsobujících zestárnutí oleje.

Firemní požární bezpečnost musí být hlídána

Aby podnik neohrozil hořící porouchaný transformátor, požární bezpečnost by měla být na prvním místě. Korektní požární bezpečnost zkoumá školený revizní technik, který především odebere vzorek oleje z transformátoru. Před požárem transformátoru se dá spolehlivě bránit tak, že odvrátíme zvlhnutí stroje, nebo zestárnutí transformátorového oleje, případně objevíme skrytou závadu.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Spolehlivá diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR