Revize elektrospotřebičů a hromosvodu se vyplatí

Bezpečným, vždy dostupným a ověřeným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní či případně výrobní budově zrealizuje revize hromosvodů a revize elektrospotřebičů, je firma revize-elektro-praha.cz. Společnost revize-elektro-praha.cz provádí všechny revize elektroinstalace v Praze, ale také celé České republice za použití nejkvalitnější techniky.

Spolehněte se na revize-elektro-praha.cz

Revize-elektro-praha.cz provádí měření všech zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, realizuje montáže a opravy v rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Do kompetencí společnosti spadají také montáže, elektrorevize či třeba opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 – 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, rozvaděčů GMA – izolovaných plynem SF6 a vypínačů ALSTOMHVX 22 kV – izolovaných vákuem. Naše společnost nabízí i plnění přístrojů plynem nebo měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem daná povinnost provádět revize elektrospotřebičů je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti práce, zdraví i ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel je totiž dle zákona povinen nechat provést revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů. Firma Revize Elektro Praha se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování i přeměrení. Hodnoty jsou pak zaznamenány do revizních karet.

I hromosvody je nutné zrevidovat

Blesk je nebezpečí pro stavby, občany, zařízení, inženýrské sítě a instalace, a právě proto se v rámci ochrany instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při instalaci nového hromosvodu jsou prováděny tzv. výchozí revize. Periodické revize hromosvodů by se měly provádět každé čtyři roky a po havárii je potřeba provést mimořádné revize hromosvodů.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Revize elektrospotřebičů a hromosvodu se vyplatí
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR