Vyberte si úsporná tepelná čerpadla pro svoji domácnost

Ohleduplnou budoucnost v ohřívání teplé vody a ve vytápění značí podle specialistů praktická tepelná čerpadla, a proto jsou ekologická tepelná čerpadla skutečně preferována před běžnými tepelnými zdroji. Princip tepelných čerpadel se využívá jako základ zařízení, jako jsou třeba mrazničky, ledničky, případně klimatizace a četné typy vytápění. Šetrná tepelná čerpadla použijí 70 % energie zvnějšku, v němž je hodně tepelné energie.

Finančně výhodná tepelná čerpadla základně fungují na zásadě využitkování ochlazující hmoty s malým bodem varu.  Během styku s vnějším prostředím se chladicí médium vypaří, kompresor následně stlačí chladivo v plynném skupenství, a tím je zvýšena jeho teplota pro vytápění, nebo ohřev vody. Tím se postupuje teplo topnému médiu v kondenzátoru, a proto se znovu ochladí a zkapalní. Následně se chladicí materie navrací do kompresoru, celý cyklus se opět opakuje.

Ekonomicky výhodné tepelné čerpadlo vzduch voda funguje na základě transformace tepla do topné vody přes hydrobox, do kterého je nainstalován drobný elektrokotel. Malý elektrokotel dopomáhá tepelnému čerpadlu získat požadovanou teplotu v případě nízkých teplot venku. Tato tepelná čerpadla vzduch voda jsou funkční při venkovních teplotách až minus patnáct stupňů Celsia. Důvody k pořízení těchto čerpadel jsou nízké pořizovací náklady a snadná instalace. Společně s kondenzačními plynovými kotli se stávají tepelná čerpadla vzduch voda šetrnou investicí.

IQ energy poradí, jak se dá získat státní podpora na snížení energetické náročnosti budov, a to bezplatnými konzultacemi pro občany, rovněž pro živnostníky a veřejnou správu. V rámci státního programu Zelená úsporám bude státem přiznána dotace desítek miliard na zateplení domů, na výstavbu pasivního domu, vyměnění kotle a další programy uspoření energie. A tak je dobré využít poradenství odborných poradců, neboť proměny starých kotlů za ekologické jsou skutečnou hudbou budoucnosti.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Vyberte si úsporná tepelná čerpadla pro svoji domácnost
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR