Program Nová zelená úsporám nebo fotovoltaika jsou řazeny k výhodným a úsporným zdrojům energie

Rozjímáte, jak hospodárněji vytápět a ohřívat vodu? Především když objekt vytápíte pevným palivem, plynem, popřípadě elektrickou energií, tato varianta vás potěší. Veškeré obnovitelné zdroje jsou úsporné jak z pohledu financí, které například za rok uspoříte, rozhodně však také proto, že se definitivně odhodláte k šetrnému využití ekologických zdrojů energie.

Ukázala se Nová zelená úsporám

Když významně poklesne ekologická zátěž, na přestavbu objektu můžete získat finanční dotaci z novátorského programu Státního fondu životního prostředí – Nová zelená úsporám. Pro mnohé z nás není jméno Nová zelená úsporám neznámé. V tuzemsku program Nová zelená úsporám již několik let běží. Jde o finanční příspěvky na veškeré obnovitelné energetické prameny a navíc na energetické uštření. Zásluhou novátorského programu Nová zelená úsporám se dají levněji pořídit třeba tepelná čerpadla, případně fotovoltaické panely. Před jednotlivým pořizováním se však ujistěte, že splníte podmínky pro dotaci.

Zužitkujte energii ze slunce

Dnešní doba nahrává pojmu solární ohřev vody, díky němuž lze uspořit nemalé částky za energie. Jako hospodárný se jeví komplexní solární systém ROTEX, systém je složen ze solárních kolektorů a akumulační nádrže s vysokým tepelným účinkem. V akumulační nádrži se uchovává teplo získané ze sluneční energie, již dokáže solární systém využít na 80 procent.

Jako na sluneční soupravu, tak na fotovoltaický panel velice snadno dostanete finanční podporu. V ČR je fotovoltaika již rozšířená, jejím posláním je transformace energie ze sluníčka na elektrickou energii. 100 000 Kč může představovat dotace z úspornému programu Nová zelená úsporám. Do panelu můžete investovat jakoukoliv částku, záleží na konkrétních podmínkách, a na tom, jaký výkon panelu by vám vyhovoval. Doporučované stránky pro nákup jsou Iqenergy.cz, které jsou provozovány firmou SPOZE, s. r. o.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Program Nová zelená úsporám nebo fotovoltaika jsou řazeny k výhodným a úsporným zdrojům energie
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR